Teşvikiye Mahallesi, Poyracık Sokak, Çınar Apt. 43/3 Nişantaşı - Istanbul
Diz Yan Bağ Gevşekliği

Diz Yan Bağ Gevşekliği

Dizler insana yürüme, oturma gibi fiziksel aktivitelerin gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Söz konusu hareketlerin gerçekleştirilebilmesi, dizlerin sağlam durabilmesini sağlayan yapılar ise diz eklemi çevresindeki bağlardır. Ancak bazı durumlarda dizdeki bağlar deforme olabilmekte, zedelenmekte ve yaralanabilmektedir. 

Diz Yan Bağ Gevşekliği Nedir?

Diz ekleminde bulunan yan bağlar iç ve dış yan bağlar olarak iki sınıfta değerlendirilmektedir. 

İç yan bağlar; dizin iç kısmında bulunmakla birlikte yüzeyel ve derin olarak incelenmektedir. Yüzeysel bağlar tibianın alt kısmına uzanırken derin bağlar ise iç menisküse yapışmaktadır. 

Dış yan bağlar, iç yan bağlara oranla çok daha karmaşık bir yapıdadır. Bu bağlar zedelendiğinde iç yan bağlar da olumsuz etkilenmektedir. 

Yan bağlar diz ekleminin içe / dışa açılmasını engellemekle birlikte eklemi oluşturan kemikleri travmatik olaylara karşı korumaktadır. 

Diz Yan Bağ Gevşekliği Sebepleri

Dizdeki yan bağlar; yandan gelen darbeler ile gerilebilmekte ve bu travmaya bağlı olarak da yaralanabilmekte ve gevşeyebilmektedir. Dizdeki yan bağ yaralanmaları ile birlikte çoğunlukla ön çapraz bağlar ve menisküsler de zarar görmektedir. 

Diz Yan Bağ Gevşekliği Belirtileri Nelerdir?

Diz yan bağ gevşekliğinin başlıca belirtisi ilgili ayağın üzerine basılması ile hissedilen hassasiyettir. Aynı zamanda bağın bulunduğu bölgede şişme de gözlemlenmektedir. Dizde boşalma hissi, dizi bükmede zorluk yaşanması da yan bağ gevşekliğinin belirtileri arasındadır. 

Diz Yan Bağ Gevşekliği Teşhisi

Diz yan bağ gevşekliğinde teşhis süreci; ayrıntılı fizik muayene ve radyolojik görüntülemeler ile yürütülmektedir. Dizin ön ve arka grafilerinin yanı sıra MR incelemeleri de değerlendirilmektedir. Radyolojik incelemeler ile kemiklerde oluşan yaralanmalar da tespit edilerek tedavi planlamasına dahil edilmektedir. 

Diz Yan Bağ Gevşekliği Tedavisi

Diz yan bağ gevşekliğinin tedavisi; problemin şiddeti ve hastada açığa çıkardığı şikayetler doğrultusunda planlanmaktadır. Yan bağ gevşekliğinin tedavisi genellikle konservatif yöntemler ile tedavi edilmektedir. 

Konservatif Tedavi

Diz yan bağ gevşekliğinin cerrahi dışı yöntemler ile tedavisi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır;

  • Buz uygulaması; diz eklemine saatte bir 15 ila 20 dakika boyunca buz kompresi uygulanmaktadır. Bu uygulama ile ağrı hissi kontrol altına alınmaktadır. 
  • Ortez ya da koltuk değneği kullanımı; çeşitli ortopedik ürünler ile diz eklemi sabit tutulmakta ve ekleme yük binmesinin önüne geçilmektedir. 
  • Fizik tedavi yöntemi; Diz ekleminin güçlendirilmesi amacı ile çeşitli egzersizler uygulanmaktadır. 

İç ve Dış Yan Bağ Primer Tamiri

Tıp literatüründe primer tamir; uygulama alanında deforme olan dokunun salt dikiş ile tamir edilmesidir. Diz ekleminde iç ve yan bağların gevşekliği probleminde çoğunlukla primer tamir yöntemi uygulanmaktadır. 

İç ve Dış Yan Bağ Rekonstrüksiyonu

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıldır?

Konservatif tedavi yöntemlerinin fayda sağlamadığı durumlarda gevşekliğin derecesine ve hastada açığa çıkardığı şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Dizde iç ve yan bağ gevşekliği ameliyatının başarısında ameliyat sonrası iyileşme süreci büyük oranda etkili olmaktadır.