Teşvikiye Mahallesi, Poyracık Sokak, Çınar Apt. 43/3 Nişantaşı - Istanbul
Yayınlar

Yayınlar

YAYINLAR

1. Talus Kondral Lezyonları ve Anterolateral Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Ayakbileği  Artroskopisi

     Uslu B., Onbaşıoğlu Ş.

     XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı  

     T.H.K. Basımevi Ankara 1999.

2. Dirsek Çevresi Çok Parçalı Açık Kırıklar

    Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş., Güngör B., Özkan M.

    XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı  

    T.H.K. Basımevi Ankara 1997; 93.

3. Vertebra Kist Hidatiği

    Gökçe C., Onbaşıoğlu Ş., Aydemir A., Küçük I.

    XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 13 - 17 Eylül 1997

    T.H.K. Basımevi Ankara 1997; 560.

4. Üst Ekstremite Kırıklarında Eksternal Fiksatör Endikasyonları 

    Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş., Aydemir A., Girgin O.

    Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1996; Cilt 36: Sayı 1 - 4 ( 7 - 139 ): 17.

5. Ortopedik Özürlü Hastaların Vücut İş Gücü Kaybı Üzerine Etkisi

    Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş., Turan S., Girgin O., Özkan M.

    Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1996; Cilt 36: Sayı 1 - 4 ( 7 - 139 ): 80.

6. Üst Ekstremite Volkmann İskemik Kontraktürü Tedavisi

    Dayıcan A., Kuru İ., Utkan A., Tümöz M.A., Onbaşıoğlu Ş.

    Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 1996; Vol. 30: Number 4: 397.

7. Treatment of Scaphoid Pseudoarthrosis and its Complications

    Kuru İ., Dayıcan A., Onbaşıoğlu Ş., Koşay C., Utkan A.

    Turkish Journal of Hand Surgery 1996; Vol. 3: Number 4 - 5: 47.

8. Üst Ekstremitede Eksternal Fiksatör Endikasyonları

    Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş., Aydemir A., Akbulut M.

    V. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı

    26 - 29 Ekim 1996 Denizli Pamukkale; 192.

9.  İki Yaş ve Altında DKÇ Olgularında Cerrahi Yaklaşım Seçim Kriterleri ve Sonuçlarımız 

     Gökçe C., Çaygür A., Onbaşıoğlu Ş.

     XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı  29 Eylül - 4 Ekim 1995

     Bizim Büro Basımevi Ankara 1996; 616.

10. İki Taraflı Ekstremite Uzatmaları ( Cücelik Tedavisi ) 

      Girgin O., Koşay C., Onbaşıoğlu Ş.

      XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı  29 Eylül - 4 Ekim 1995

      Bizim Büro Basımevi Ankara 1996; 564.

11. The Results of  the Cases Treated with Vascularized Fibular Graft

      Kuru İ., Dayıcan A., Onbaşıoğlu Ş., Tümöz M.A.

      Turkish Journal of Bone and Joint Surgery 1995; Vol. 2: Number 3 - 4: 57.

12. Önkol Uzatması Uygulamalarımız

      Koşay C., Özal M., Girgin O., Onbaşıoğlu Ş.

      Eksternal Fiksatörler - XIII. Akif Şakir Şakar Günleri Kitabı  28 - 29 Nisan 1994

      Damla Matbaacılık İstanbul 1995; 52.

13. Eklem İçerisine Uzanan Kırıklarda Eksternal Fiksatör Uygulamalarımız     

      Turan S., Girgin O., Onbaşıoğlu Ş., Aydemir A.

      Eksternal Fiksatörler - XIII. Akif Şakir Şakar Günleri Kitabı  28 - 29 Nisan 1994

      Damla Matbaacılık İstanbul 1995; 224.

14. Vaskülarize Kemik Grefti Klinik Uygulamalarımız

      Yücetürk A., Kuru İ., Turan S., Onbaşıoğlu Ş.

      XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı  15 - 19 Mayıs 1993

      T.H.K. Basımevi Ankara 1994; 1005.

 

BİLDİRİLER

1. Late Reconstruction of Neglected Calcaneus Tendon Ruptures

IInd European Congress of Sport Traumatology

May 1 – 3,  2003 MONACO

2.Comparison of Patellar Tendon and Hamstring Autografts for ACL Reconstruction

IInd European Congress of Sport Traumatology

May 1 – 3,  2003 MONACO

3. Aşil Tendon Rüptürü Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız 

    Uslu B., Onbaşıoğlu Ş.

    IV. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

    29 Eylül – 2 Ekim 1998 Antalya

4. El Cerrahisinde Eksternal Fiksatörün Kullanım Alanları

    Kuru İ., Girgin O., Onbaşıoğlu Ş.

    XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi  

    4 - 8 Eylül 1996 Bursa.

5. Üst Ekstremitede Eksternal Fiksatör Endikasyonları

    Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş., Aydemir A., Akbulut M.

    V. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi

    26 - 29 Ekim 1996 Denizli Pamukkale.

6. İki Yaş ve Altında DKÇ Olgularında Cerrahi Yaklaşım Seçim Kriterleri ve Sonuçlarımız

    Gökçe C., Çaygür A., Onbaşıoğlu Ş.

    XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Eylül - 4 Ekim 1995  İstanbul

7. İki Taraflı Ekstremite Uzatmaları ( Cücelik Tedavisi )

    Girgin O., Koşay C., Onbaşıoğlu Ş.

    XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Eylül - 4 Ekim 1995  İstanbul

8. Using of External Fixators in Hand Surgery

    Kuru İ., Girgin O., Tümöz M.A., Dayıcan A., Onbaşıoğlu Ş.

    6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand

    July 3 - 7 1995 Helsinki, Finland.

9. Volkmann's Ischaemic Contracture of the Forearm

    Dayıcan A., Kuru İ., Tümöz M.A., Onbaşıoğlu Ş.

    The International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity

    September 24 - 29 1994 Ephesus İzmir.

10. External Fixators in Hand Reconstruction 

    Girgin O., Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş.

    The International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity

    September 24 - 29 1994 Ephesus İzmir.

11. Önkol Uzatması Uygulamalarımız

    Koşay C., Özal M., Girgin O., Onbaşıoğlu Ş.

    Eksternal Fiksatörler - XIII. Akif Şakir Şakar Günleri 28 - 29 Nisan 1994  İstanbul.

12. Vaskülarize Kemik Grefti Klinik Uygulamalarımız

      Yücetürk A., Kuru İ., Turan S., Onbaşıoğlu Ş.

      XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 15 - 19 Mayıs 1993 Nevşehir.

 

POSTERLER

1. Sporcularda Ayak ve Ayakbileği Çevresi Yumuşak Doku Travmaları

    Uslu B., Onbaşıoğlu Ş.

    XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

    3 – 7 Kasım 1999 Antalya.

2. Patellar Tendon Otogrefti ile Artroskopi Yardımlı ACL Rekonstrüksiyonu

    Uslu B., Onbaşıoğlu Ş.

    IV. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

    29 Eylül – 2 Ekim 1998 Antalya.

3. Endoscopic ACL Reconstruction

    Uslu B., Onbaşıoğlu Ş.

    IV. Congress of  the European Federation of National Associations of Orthopaedics and    

    Traumatology ( EFORT ) 

    June 3 – 8, 1999 Brussels  Belgium.

4. The Treatment Alternatives and Indications in Avascular Necrotic Scaphoid Pseudoarthrosis   

    without Degenerative Arthritis

    Onbaşıoğlu Ş., Dayıcan A., Kuru İ., Avcu R.

    Society of International Congress of Orthopedics and Traumatology ( SICOT )

    XX. World Congress 16 - 19 August 1996 Amsterdam The Netherlands.

5. The Advantages of Using Designed External Fixators in Late Severe Upper Extremity Burn  

    Contractures

    Kuru İ., Onbaşıoğlu Ş., Çiftlik F., Aydemir A.

    Society of International Congress of Orthopedics and Traumatology ( SICOT )

    XX. World Congress 16 - 19 August 1996 Amsterdam The Netherlands.

6. Clinical Using of Bone Transplantation in Orthopaedic Reconstructive Microsurgery

    Kuru İ., Dayıcan A., Onbaşıoğlu Ş., Girgin O.

    IInd Congress of European Federation of National Associations of Orthopaedics and

    Traumatology ( EFORT )  July 4 - 7  1995 Münich Germany.

 

KONGRE, SEMPOZYUM ve TOPLANTILAR

  • IInd European Congress of Sport Traumatology

May 1 – 3,  2003 MONACO

  • AOSSM 28th Annual Meeting 

30 Haziran – 3 Temmuz 2002 Florida U.S.

3. XVII: Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

    24 – 29 Ekim 2001  Antalya.

4. V. Congress of  the European Federation of National Associations of  Orthopaedics and        

    Traumatology ( EFORT )

    June 3 – 7, 2001 Rhodes  Greece

5. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

    3 – 7 Kasım 1999   Antalya.

6. IV. Congress of  the European Federation of National Associations of  Orthopaedics and        

    Traumatology ( EFORT )

    June 3 – 8, 1999 Brussels  Belgium.

7. IV. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

    29 Eylül – 2 Ekim 1998 Antalya.

8. Alt Ekstremite Deformitelerinde İlizarov Cerrahisinin Yeri 

     İ.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Uzmanlık Sonrası Eğitim Semineri 

    10 Ocak 1998  İstanbul.

9. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

    13 - 17 Eylül 1997 Atatürk Kültür Merkezi  İstanbul.

10. Ayak ve Ayakbileği Hastalıkları

    X. Uluslararası Katılımlı Gazi Ortopedi Günleri  5 - 6 Haziran 1997  Ankara.

11. Rehabilitasyon Sempozyumu

    Ankara Numune Hastanesi - Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi

    5 - 6 Mayıs 1997    Ankara.

12. Travmatik Dirsek Sorunları Sempozyumu

    Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

    24 Mayıs 1997  Ankara.

13. V. Türk El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi   

    26 - 29 Ekim 1996  Pamukkale Denizli.

14. 20th World Congress of the Societe Internationale de  Chirurgie Orthopedique et de      

      Traumatologie ( SICOT )  18 - 23 August 1996   Amsterdam  The Netherlands.

15. Biannual Alumni Meeting III - Congenital Hip Dislocation 

      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD 

      10 - 11 Ekim 1996  Ankara.

16. Vertebra Kırıklarında Anterior Enstrümentasyon 

      SSK Ankara Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri  

      13 Ocak 1996  Ankara.

17. 6th  Congress of  the International  Federation of  Societies  for  the  Surgery of the Hand           

      July 3 – 7   1995  Helsinki  Finland.

18. Ankara Numune Hastanesi ve The Methodist Hospital Baylor College of Medicine

      Birleşik  Bilimsel Sempozyumu 23-24 Haziran 1995 Ankara.

19. Diabetik Ayak     

      I. Ayak Cerrahisi Sempozyumu 1 Mayıs 1995   İstanbul.

20. Ortopedi ve Travmatolojide Görüntüleme Yöntemleri 

      Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği XIV. Akif Şakir Şakar Günleri 

      27 - 28 Nisan 1995   İstanbul. 

21. Kronik Omuz Problemleri 

      II. Omuz Cerrahisi Simpozyumu  21 Nisan 1995    İstanbul.

22. Internatıonal Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity  

      24 - 25 Eylül 1994    Ephesus   İzmir.

23. Ortopedi ve Travmatolojide Yüksek Teknoloji 

      VIII. Gazi Ortopedi Günleri   2 - 3 Haziran  1994   Ankara.

24. Eksternal Fiksatörler 

      İzmir Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği XIII. Akif Şakir Şakar Günleri 

      28 - 29 Nisan 1994  İstanbul.

25. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Ortopedi ve Travmatoloji Günleri   

      7 - 8 Ekim 1993   İzmir.

26. XIII. Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 

      15 - 19 Mayıs 1993  Nevşehir.

27. Kalça Rekonstrüksiyonundaki Sorunlar 

      Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği  Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kl.

      Ankara.

28. El Cerrahisi Sempozyumu

      Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Bilimsel Günleri 

      18 - 21 Mart 1993   Uludağ  Bursa.